Tacsi világa

Diogenész Sopronban

2016. március 13. - Tacsi világa

Kedves ismerősöm, Kovács József László hívta fel a figyelmemet Gyóni Géza soproni vonatkozású versére, melynek egyik érdekessége, hogy az egykori Peck kávéházat is megemlíti benne.

 

Diogenes Sopronban

A görög bölcs, a vén bohém
Penészes hordóját megunta
S athén- győr-sopron- ebenfurthin
Potyajegyen jött városunkba.

Látható minden estelen,
Találkoztak bizonnyal véle,
Amint egy ívlámpát cipel
És úgy vándorol térről-térre.

Tegnapelőtt a Színház-téren
Ütötte fel a lámpafáját,
S ma úgy hiszem, a Peck előtt
Láttam kerek, fényes pofáját.

Mit keresel itt jó öreg?
Mit hurcolod az ívlámpásod?
Keresek - mondta zordonan
Egy kanálnyi világosságot.

(1911.okt.1.)

 

 

Szinópéi Diogenész


Ki ne hallott volna a híres ókori gondolkodóról, aki a mai Törökországhoz tartozó Szinopé városában született? Hordóban lakott a piac mellett, mezítláb járt télen is. Nyáron kitolta hordóját a napra, télen pedig szobrokat ölelgetett, hogy eddze testét.

 

gerome_festmenye_diogeneszrol.jpg

Gerome festménye Diogenészről.

 

Filozófiája.


Állítása szerint, csak az erényes élettel érhetjük el a boldogságot. Erényes élet pedig csak úgy lehetséges, ha megszabadulunk minden fölösleges anyagi javunktól és csak a legalapvetőbb dolgainkat tartjuk meg. Az anyagi javaktól való függetlenségre azért van szükség, hogy az ember felismerje, hogy csak egyetlen dolog van az ő saját birtokában: a lelke.

OOOOO

Életéről és hétköznapinak nem mondható viselkedéséről több anekdota maradt fenn.

 

Állítólag gyakran azt kiabálta, hogy az istenek jó és könnyű életet adtak az embereknek, de ez feledésbe merült az anyagi javak hajhászása közben.

OOOOO

- Öreg vagy már – mondták neki- lazíts hát! - Na, ne mondd! Ha a stadionban futnék, akkor a célhoz közeledve lazítanom kellene? Nem éppen akkor kellene erőm megfeszítésével futnom?

OOOOO

Megpillantott egyszer egy kisfiút, aki a tenyeréből ivott. Nyomban kidobta tarisznyájából az ivópoharát és tányérját, majd felkiáltott. Ez a kisfiú legyőzött engem egyszerűségben!

OOOOO


Nagy Sándor különösen tisztelte őt, és amikor Kraneioszban sütkérezett a napon, Nagy Sándor ezt mondta neki:
- Kérj tőlem, amit akarsz!
- Ne álld el előlem a napot – jött a válasz.
Más források szerint így mondta: Amit nem adhatsz, azt ne vedd el!

OOOOO

Tudvalevő volt, hogy a pénzhajhász embereket nem vette emberszámba. Fényes nappal lámpást gyújtva mászkált az utcán, és ezt ordítozta: Embert keresek!

OOOOO

Gyakran hangosan kifakadt, hogy az istenek egyszerű életet adtak az embereknek, ám ezt nem veszik észre az édességekre és illatszerekre vágyakozásukban.

OOOOO

Gyakran korholták, hogy tisztátalan helyekre járkál. Ezt volt a válasza: - A nap is besüt a pöcegödrökbe, mégse lesz piszkos.

OOOOO

 

Felhasznált irodalom: Wikipedia,
Gyóni Géza ismeretlen versei… Összes versei 2. kötete 188.

 Összeállította: Tarcsai Mária (Tacsi)